Tháng Năm 26, 2017

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Khi muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận 4 nội dung chính sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Vốn điều lệ của doanh nghiệp Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty hợp danh, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 22, 2017

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Quá trình hoạt động kinh doanh trên thực tế vì những tác động khách quan cũng như chủ quan mà có thể không như doanh nghiệp đã định sẵn trước đó. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, do đó sau một thời gian hoạt động, chủ sở hữu doanh nghiệp tư […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 18, 2017

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể có những thay đổi dẫn đến việc đưa ra quyết định thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp là thủ tục thường thấy, đây cũng là thủ tục khá phức […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 9, 2017

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân có quyền thay đổi các thông tin khác với những thông tin đã được đăng ký trước đó, để hoạt động kinh doanh có thể tiến […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết