Tháng Năm 26, 2017

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Khi muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận 4 nội dung chính sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Vốn điều lệ của doanh nghiệp Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty hợp danh, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 15, 2017

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Với khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư linh hoạt, đa dạng trong thị trường kinh tế phát triển tiềm năng ngày nay, các doanh nghiệp có thể sẽ cần phải thay đổi vốn điều lệ so với số vốn đã đăng ký kinh doanh trước đó, nhằm phục vụ cho việc mở rộng […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 14, 2017

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trên thực tế, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể gặp những biến động tích cực cũng như tiêu cực mà qua đó, cần có những thay đổi về ngành nghề kinh doanh để thích ứng và phát triển với nền kinh tế thị trường. Luật Tâm Anh sẽ giúp Quý khách hàng […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 8, 2017

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên

Trong quá trình hoạt động, vì những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà doanh nghiệp nhận thấy cần phải thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với hướng phát triển thực tế của doanh nghiệp. Với tiêu chí hoạt động đưa chữ Tâm lên hàng đầu, […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên 0 Comment
Xem chi tiết