Tháng Năm 26, 2017

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Khi muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận 4 nội dung chính sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Vốn điều lệ của doanh nghiệp Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty hợp danh, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 17, 2017

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Trong quá trình hoạt động, vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, công ty có thể tiến hành thay đổi trụ sở chính tại một địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký kinh doanh trước đó, để hoạt động kinh doanh có thể diễn ra thuận lợi hơn. Với kinh nghiệm lâu […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 16, 2017

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trên thực tế, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể gặp những biến động tích cực cũng như tiêu cực mà qua đó, cần có những thay đổi về ngành nghề kinh doanh để thích ứng và phát triển với nền kinh tế thị trường. Luật Tâm Anh sẽ giúp Quý khách hàng […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 8, 2017

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng hay thu hẹp phạm vi kinh doanh để phù hợp với khả năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, thì việc thay đổi thành viên, vốn pháp định hay ngành nghề đăng ký kinh doanh có thể được chủ doanh nghiệp cân nhắc lựa chon. Để giúp […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên 0 Comment
Xem chi tiết