Tháng Tư 10, 2017

Thủ tục giảm vốn điều lệ

Việc thay đổi, bổ sung vốn điều lệ là hoạt động tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp cân bằng lại mọi hoạt động để phù hợp với xu hướng phát triển kinh doanh thực tiễn của mình.Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty cổ phần 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Tư 7, 2017

Thủ tục thay đổi giám đốc

Trong quá trình hoạt động thực tiễn, doanh nghiệp có thể có những thay đổi lớn dẫn đến việc đưa ra quyết định thay đổi giám đốc. Thủ tục thay đổi giám đốc của doanh nghiệp là thủ tục thường thấy, đây cũng là thủ tục khá phức tạp. Nhằm giúp Quý khách hàng có […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty cổ phần 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 15, 2017

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty cổ phần 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 9, 2017

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty cổ phần

Với khả năng thu hút vốn đầu tư lớn và linh động, trên thực tế, trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể thay đổi số vốn điều lệ cũng như thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh, nhằm mục đích đưa công ty phát triển theo hướng thuận […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty cổ phần 0 Comment
Xem chi tiết