Tháng Ba 27, 2017

Thủ tục thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của công ty nước ngoài thành lập tại Việt Nam được xem là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm giúp Quý khách hàng có thể tiết kiệm thời gian cũng như tiến […]

Thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 25, 2017

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài thành lập tại Việt Nam được xem là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp mà chỉ đại diện cho công ty tiếp cận, giao dịch với khách hàng […]

Thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 24, 2017

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện là một trong những phương án mà doanh nghiệp lựa chọn nhằm tiếp cận đối tác, khách hàng một cách thuận tiện, giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát triển thuận lợi. Để giúp Quý khách hàng có thể thực hiện công việc một […]

Thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Ba 7, 2017

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh

Một doanh nghiệp khi muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình cũng như để tiếp cận thị trường thuận tiện hơn thường  các doanh nghiệp sẽ nghĩ đến việc thành lập thêm các địa điểm kinh doanh phù hợp với nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp đang vận hành. Để giúp […]

Thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện 0 Comment
Xem chi tiết