Tháng Ba 24, 2017

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trong quá trình hoạt động, vì những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà công ty mẹ có thể ra quyết định đóng cửa văn phòng đại diện đặt tại nước ngoài để tập trung cho các hoạt động kinh doanh khác. Để giúp Quý khách hàng có thể giải quyết công việc […]

Giải thể doanh nghiệp 0 Comment
Xem chi tiết