Tháng Sáu 12, 2017

Thay đổi cổ đông Doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, Việt Nam có cơ hội tiếp nhận thêm nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài . Từ đó giúp cải thiện và nâng cao cơ sở hạ tầng, phát triển nền kinh tế đất nước. Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Sáu 7, 2017

Trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Trường hợp 1: Giảm vốn điều lệ khi Công ty hoàn trả một phần vốn đã góp cho cổ đông trước đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty Điều kiện áp dụng: – Công ty đã hoạt động liên tục trong vòng 2 năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp. – […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn pháp luật, Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Sáu 2, 2017

Những lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Về nguyên tắc, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được pháp luật công nhận dựa trên tinh thần của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo được sự thống nhất quản lý của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan chức năng phụ trách […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Sáu 1, 2017

Thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần sang Công ty TNHH

Hồ sơ, thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần sang Công ty TNHH cần những giấy tờ sau:  – Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. – Dự thảo điều lệ công ty. – Biên bản họp và Quyết định về việc chuyển đổi. – Danh sách thành viên, cổ đông trong Công ty và […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Năm 27, 2017

Lưu ý khi thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên

Trong quá trình công ty TNHH hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty chẳng hạn như: thành viên công ty chết, chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thêm thành viên do góp thêm vốn điều lệ. Khi thay đổi thành […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Năm 26, 2017

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Khi muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận 4 nội dung chính sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Vốn điều lệ của doanh nghiệp Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty […]

Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty hợp danh, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Tư 10, 2017

Thủ tục giảm vốn điều lệ

Việc thay đổi, bổ sung vốn điều lệ là hoạt động tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp cân bằng lại mọi hoạt động để phù hợp với xu hướng phát triển kinh doanh thực tiễn của mình.Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty cổ phần 0 Comment
Xem chi tiết
Tháng Tư 8, 2017

Thủ tục tăng vốn điều lệ

Việc thay đổi vốn điều lệ là hoạt động tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp có thể điều chỉnh, cân bằng lại mọi hoạt động sao cho phù hợp nhất với khả năng của mình. Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc thành […]

Thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty hợp danh 0 Comment
Xem chi tiết